Pengkhotbah

Perikop
Roma 8:1-11

Ringkasan Khotbah

Sesuai dengan tema GIII se-Jepang tahun 2015 yaitu “Hidup dalam Kepenuhan Kristus”, khotbah minggu ini akan menrangkum lebih detail lagi mengenai hal ini.  Ada tiga hal tentang hidup dlm kepenuhan Kristus:
1. Tidak ada penghukuman bagi mereka yg ada dalam Kristus.
2. Menjadi milik Kristus sebagai lambang kemerdekaan Kristus.
3. Hidup dalam Kristus adalah tanda hidup baru.

 

Dan kehidupan orang Kristen sebagai umat perjanjian baru ini ditandai oleh:
– Tidak hidup dalam daging
– Hidup dalam Roh Allah.

Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, sejak kapan Roh Allah diam di dalam kamu?  Kristus yang telah menebus kita dan Bapa melihat kita dalam kematian & persekutuan oleh kebangkitan Kristus (Roma 6:4-5), sehingga kita hidup bersama dengan Kristus.

Mati adalah bibit maut atau kematian dalam tubuh kita, sehingga tubuh jasmani ini sering lemah, sakit dan mengalami kematian fisik.  Akan tetapi, di dalam tubuh yang memiliki bibit maut ini ada roh yang hidup, sehingga tubuh disebut sebagai Bait Allah tempat kediaman Roh Kudus.