Pengkhotbah

Perikop
Daniel 4:35

Ringkasan Khotbah

Khotbah minggu ini membawa kita untuk melihat dan mempelajari tentang Kehendak Tuhan yang pada umumnya dapat dibagi menjadi dua:

 1. Kehendak yang absolut, bersumber pada kedaulatan Allah (Daniel 4:35)
  Kehendak Allah yang tidak dapat diintervensi dan diganggu-gugat oleh siapapun. Contoh: warna kulit dll. Namun kehendak Allah ini bermuara pada kehidupan damai sejahtera (Yer. 29:11)
 2. Kehendak yang bersesuaian/ relatif (Keluaran 15:25)
  Kehendak Allah yang bersifat seperti keinginan Allah yang diberikan kepada manusia dan manusia yang memilih untuk menentukan yang baik atau yang jahat.  Manusia diberikan hak asasi oleh Allah untuk memilih diselamatkan atau tidak.  Ada beberapa bagian dari kehendak Allah yang sifatnya relatif ini:
  a. Kehendak untuk keselamatan manusia (Yoh.10:28)
  b. Kehendak untuk hidup kudus (Imamat 19:2; 20:7, 26; I Petrus 1:16)
  c. Kehendak untuk melayani Tuhan (Matius 7:21)

Yang dimaksud dengan “kehendak Tuhan” di sini bukanlah rencana Allah yang sudah Ia tetapkan sejak semula, tetapi apa yang Ia kehendaki untuk kita lakukan dalam kondisi tertentu.  Kalau saudara betul-betul menerima Yesus bukan hanya sebagai Juruselamat tetapi juga sebagai Tuhan dalam hidup saudara, maka penting bagi saudara untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam arti ini.  Jika kita berjalan menurut kehendak Tuhan maka hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan.  Apa yg harus kita lakukan untuk mencari kehendak Tuhan?
– Doa (Kolose 1:9)
– Firman Tuhan
– Nasehat hamba Tuhan
– Minta tanda
– Nasihat orang tua