Ringkasan Khotbah

Tidak jarang pula kata “batu sandungan” disebutkan berkali-kali dalam Alkitab (Matius 15:12, 16:23, 17:27).  Kata “batu sandungan” dalam bahasa Yunani mempunyai arti “perbuatan yang memalukan/menyesatkan”, dan dalam alkitab bahasa Inggris kata yang digunakan adalah “offend”.  I Korintus 8:9 mengingatkan kita untuk berjaga supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan hal ini perlu kita jaga dalam hidup bergereja.  Dalam Yesaya 57:14, batu sandungan itu dapat diartikan sebagai penghalang yang perlu diangkat dari umat-Nya. 

Contoh dalam Matius 16:23 mengambarkan bagaimana Tuhan Yesus menyebut Petrus sebagai batu sandungan bagi-Nya.  Walaupun keliatannya Petrus berusaha melakukan sesuatu yang baik tetapi hal itu sebenarnya menentang pekerjaan Allah.  Lalu bagaimana caranya untuk mengikut Tuhan?  Perihal mengikut Yesus dengan jelas dijawab oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 16:24.  Hal mengejutkan yang selanjutnya dapat kita ikuti adalah melihat bagaimana Rasul Petrus berubah menjadi seorang yang mengerti kehendak Allah (Kisah Para Rasul 5:29).  Sungguh suatu perubahan yang mengherankan!